Organizowanie Konkursów

1) Klauzula informacyjna przy konkursach międzyszkolnych- tutaj